093 413 16 18

Thi công xây dựng nhà phố Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh giai đoạn hoàn thành